Concours d’Elegance

Een deskundige jury bepaald jaarlijks wie deze felbegeerde wisselbeker mee naar huis neemt. Uiteindelijk velt de jury haar oordeel over het “mooiste geheel” Door jaarlijks de jury anders samen te stellen is er ieder jaar opnieuw een kans voor iedereen. Het concours d’ élégance is dus geen race of regelmatigheid demo. De deelnemers rijden achter elkaar achter de auto van de wedstrijdleiding en er wordt in principe niet ingehaald.

Er wordt van uit gegaan dat het motorrijwiel technisch en optisch in algehele goede conditie is en daarmee voldoet aan de eisen/regels zoals de Stichting Historische Motor GP Eext verlangt.

Toegelaten worden

  • Deelnemers die wonen in de gemeente Aa en Hunze en die bij aanmelding / inschrijving donateur zijn van de Stichting Historische Motor GP Eext.
  • Motorfietsen die zoveel mogelijk origineel zijn en van origine zijn gebouwd voor 1970. Hier is dispensatie voor te krijgen als men zogenaamd een beroep kan doen op oude rechten.
  • Deelnemers die bij aanmelding / inschrijving en op de dag van et concours d’ élégance in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A.
  • Deelnemers die een zogenaamd inschrijfformulier ondertekend hebben en onverwijld akkoord gaan met de in dit reglement gesteld voorwaarden.
  • Motorfietsen die voor aanvang gekeurd zijn door de keurmeester en voldoen aan de eisen regels zoals gesteld door de Stichting Historische Motor GP Eext en zijn voorzien van een zogenaamd goedkeuringssticker.
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons